Kimler İhracat Yapabilir

Resmi Gazetede yayımlanan 06/06/2006 tarihli ve 26190 sayılı İhracat Yönetmeliğine göre; ihraç edeceği...

Devamı...


İhracat Prosedürleri

İhracatçının gümrük idaresine başvurmadan önce izlemesi gereken prosedürler ve hazırlamak zorunda olduğu belgeler standart...

Devamı...


İhracat Nedir?

İhracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen, veya başka)...

Devamı...

İhracatın Pazar Stratejileri

İçinde bulunduğumuz yüzyılda özellikle internetin çok hızlı bir şekilde gelişimesi ve yaygınlaşması ihracatçıların pazarlama stratejilerinde bu gelişmelere paralel olarak uyumlu bir yapısallığa doğru gitmelerini zornulu kılmaktadır.

Minimum 4 characters