Hububat Ortak Akıl Konferansı Konu Başlıkları

Oturum I:

1. Başlık: Dünya ekonomisinde tarım ve gıda arz ve talebine yönelik beklentiler; Türkiye için fırsatlar ve tehditler; Sektör, alan önümüzdeki 5 yılda ihracat hacmini nasıl ikiye katlayabilir?

2. Başlık: İhracatın gelişiminde yeniden yapılanma, tanıtım, reklam ve teşviklerin konumu; İhracatın gelişimi adına, Birliğin yeniden yapılandırılması bir gereklilik mi, Birliğin yeniden adlandırılması, isminin değiştirilmesi bir gereklilik mi; İhracatçı birliklerinde daha da ihtisaslaşma bir gereklilik mi; Birliğin kurumsal kimliğine ve algısına yönelik ihtiyaç ve çözümler; Birliğin alanına yönelik ihraç ürünlerinde izlenebilecek tanıtım ve reklam stratejileri; Kamuoyunda doğru ve etkili farkındalık oluşturacak stratejiler; teşviklerin genel durumu, bilinirliliği, yeterli olup olmadığı, geliştirilmesine yönelik öneriler.

Oturum II:

1. Başlık: İhracatın rekabet imkanları açısından maliyetlerin yönetimi; İhracat bazlı üretimde hammadde, ara mamul, işgücü, enerji, finansman maliyetlerinin seyri, fırsatlar ve tehditler; Yerli hammadde ve ara mamul yetersizliği ve çözüm önerileri, döviz kurlarına yönelik finansal tedbirler; üretim için hammadde ve ara mamul ithalatında tehditler ve riskler; iç ve dış piyasada hammadde fiyat istikrarsızlığı; ihracatın maliyetlerini azaltmaya ve daha etkin yönetmeye yönelik strateji ve öneriler.

2. Başlık: İhracatın gelişiminde mevzuatın konumu; İhracatın bürokratik işlemlerindeki genel ve özel sıkıntılar, teknik mevzuat eksiklikleri, ihracat yapılan pazarlardaki mevzuatın takibi, çözümler.

Oturum III:

1. Başlık: İhracatın bugün ve geleceğine yönelik hedef pazar stratejileri; Birliğin yürüteceği hedef ülke araştırmalarına yönelik metot ve öneriler; İhracat hacmi açısından, yeterince müşteri bulamamaya, hedef ülke belirleyememeye, ülkelerdeki ekonomik koşullara, yüksek tarifelere ve tarife dışı engellere yönelik, rekabetçi fiyat sunamamaya yönelik riskler, tehditler ve çözüm önerileri; hedef pazarlara yönelik fırsatlar.

2. Başlık: İhracatın gelişiminde ar-ge, tasarım ve inovasyonun rolü; Birlik bünyesinde sektör ve alanlarda yeni ürün geliştirmenin zorlukları, çözüm önerileri ve stratejiler; İhracatın kalitesini geliştirmeye yönelik strateji ve öneriler; devlet yardımları kapsamında Ar-ge, Ur-ge ve Yeni Tasarım üretme konusunda yaşanılan zorluklar, çözüm önerileri ve fırsatlar.

Minimum 4 characters