İhracatın Bugün ve Geleceğine Yönelik Hedef Pazar Stratejileri

İçinde bulunduğumuz yüzyılda özellikle internetin çok hızlı bir şekilde gelişimesi ve yaygınlaşması ihracatçıların pazarlama stratejilerinde bu gelişmelere paralel olarak uyumlu bir yapısallığa doğru gitmelerini zornulu kılmaktadır

Dünya üzerinde yaşanan ekonomik, teknolojik ve politik gelişmeler ihracat yapan firmalar açısında yeni fırsatların doğmasına ve bu fırsatların değerlendirilebilmesi için de yeni ihracat stratejileri geliştirmeyi bir zorunluluk haline getirmektedir.

Ürün kalitesi kadar hizmet kalitesi de uluslararası pazarlarda başarılı bir şekilde rekabet edebilmenin önkoşulları arasına yerini almaya başlamış ve günümüzde artık firmaların birçoğu kaliteli ürün üretebilme çizgisini yakalamıştır.

Günümüzde firmalar arası rekabet ürün kalitesi ve fiyatının yanında daha çok sağlanan hizmet kalitesi ile ölçülebilir bir hale gelmiştir.

Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren firmalar müşteri memnuniyeti ve tatmini kavramlarını baz alarak kaliteli ürün yanında bu ürünün müşterinin istediği yer ve zamanda uygun fiyatla tedarik edilmesi için stratejik belirlemeye yönelmektedir.

Dış Pazar araştırmaları dil, kültür ve toplumsal zevkler gibi yönlerden farklılık gösteren bir piyasa ortamında veri toplanması ve bunların analiz edilmesidir. Ayrıca herhangi bir dış pazarda belirli bir mamul pazarlanırken alınacak kararlar için yardımcı olacak veriler toplamaktadır.

Araştırmaların amaçını aşağıdaki gibi belirlersek;

Dış Pazarın yurtiçinden farklı olan özelliklerini bulabilmek,
Belirsizlikleri minimuma indirmek,
Mal-fiyat –tutundurma

Çalışmaların buna yönelik olması doğru bir planlama ile başarıyı getirir.

Planlama yaparken mutlaka aşağıdaki husularda göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Makul sürede tamamlanması
 • Güncel bilgiler içermesi (geçerliliği kaybolmamış)
 • Detaylı (doğru ve güvenilir kaynakların kullanımı)
 • Kontrol Edilebilir olmalı
 • Minimum maliyetlerle tamamlamak
 • Bilgilerin doğru analiz edilebilmesiEğer kuvvetli yönlerimizi doğru tespit edebilirsek ve bunlara yönelik ülke Pazar araştırmasını yaparsak kanatimce Yurt dışı satış rakamlarımızı artırır ve buna parallel Ülkemize fayda sağlayabiliriz.
 • Genç Nüfus
 • Jeoekonomik Konum
 • İhracatın Öneminin Anlaşılması
 • Gelişmiş Bankacılık Sistemi
 • Müteahhitlik Hizmetler
 • Tarihten gelen geçmişimiz ve kültürel bağlarımız
Minimum 4 characters