Neden İhracat

Bugüne kadar yerel Pazar ile sınırlı kalan firmalarda globalleşmek ve değişen trende yakalamak için atılması gereken başlıca adımlardan biri ihracata yönelmek olacaktır.

Küresel dip dalgaların ve yine küresel likiditelerin etkilerinin her zamankinden daha yüksek görüldüğü bu dönemlerde pazardaki rekabetçi imajı korumak/yaratmak, gelişmek ve sektör ile aynı dili konuşabilmek için üretici ve tedarikçilerin ihracata gereken ve doğru önemi vermesi şarttır.
Örneğin komşumuzun yumurtası, tuzu, şekeri veya kahvesi kalmadığında ilk aklına gelen çözüm, en yakın komşusundan eksiklerini tamamlamaktır. Bu gibi durumlarda ilk çaldıkları kapı bizler oluruz.

İhracatı gündelik hayattan aşina olduğumuz bu eksik tamamlama prosedürünün ticari hayattaki karşılığı olarak tanımlayabiliriz. Bu husustaki tek fark karşılık usülünde çalışıyor olmasıdır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, markalaşmadır. Eğer ihracatçı ülke olarak elinizdeki ürün her ne kadar kaliteli olursa olsun, belirli bir markalaşma seviyesine erişememişse, daha düşük kalitedeki veya eşit kalitedeki ama ismi duyulmuş olan diğer x ürünü pazarın mutlak hakimi olacak ve globalleşme kulvarında ihracatçı firmayı geride bırakacaktır.


İhracatın kilit noktası ülkeye döviz girdisi sağlıyor olmaktır. İthalatçı için de en az ihracatçı olarak önem arz etmektedir. İthalat için sınırlamalar getirilirken, pek çok ülkede ihracatı yaygınlaştırmak adına teşvikler, vergi indirimleri gibi her koldan destek görmektedir. Bu konudaki markalaşmadan sonraki önemli nokta ise teknolojidir. Hangi sektörde olursa olsun yeterli teknolojik donanıma sahip olmayan firmalar, ister üretici olsunlar isterse tedarikçi, piyasada tutunma konusunda çabaları küçük etkiler yaratmanın ötesine geçemeyecektir. İhracat sektöründe çözüm odaklı ve hızlı hizmet sunmak şarttır. Unutmayın, dünyanın geri kalan bütün ülkeleri potansiyel rakibiniz konumundadır.

Dış pazarda yer alıyor olmak, iç pazara olan bağlılığı azaltacağından ötürü lokal krizlerden etkilenmeyecek ve piyasada sağlam köklerle ayakta kalmayı başarabilecektir. Dış pazarın karlılık oranının yüksek oluşu pazar paylarını arttıracak ve iç pazara kıyasla daha büyük satışlar dolayısıyla daha büyük kar bırakacaktır.

Başarının sırrı; cesaret, azim, çalışmak, markalaşma ve teknoloji olduğundan, kaliteli ürün her yerde ve her zaman satacaktır.

İhracat yapmak isteyen üretici ve tedarikçiler için yol göstermeyi amaçlayan ve temel bilgilerin yer aldığı içerikleri sitemizden takip edebilirsiniz.

Minimum 4 characters